, Odpovede na dve základné otázky pri čistení fasády., Čistíme Fasády, Čistíme Fasády

Odpovede na dve základné otázky pri čistení fasády.

Stále sa nás pýtajú, prečo sa fasády už po krátkom čase zašpinia a aké efektívnejšie riešenie vieme poskytnúť.Prvá odpoveď je vždy jasná: Rast plesní je fenoménom životného prostredia. Samotná štruktúra fasády spôsobuje jej vlhnutie cez noc. Tam, kde je vlhko, prirodzene rastú a rozmnožujú sa plesne a huby. S kvalitou a technológiou povrchu fasády to nemá nič spoločné.

Naša druhá odpoveď: Doteraz sa fasády čistili vysokotlakovým čističom. Nielen že výsledky sú neuspokojivé, ale vysoký tlak narušuje celistvosť fasády nielen pri nešetrnom umývaní. Vysoký tlak odstraňuje aj ochrannú zložku každej fasády a vytvára podmienky pre zrýchlený rast plesní. Preto sa musí fasáda stále častejšie umývať až po celkový nový náter. Naše špeciálne vytvorené nástroje a prostriedky majú úžasné čistiace účinky a dlhodobé ochranné vlastnosti. To naši klienti oceňujú najviac. Používame nami vytvorený roztok na rozpustenie všetkých druhov nečistôt fasád. Preto nemusíme používať veľmi vysoký tlak na vyčistenie do hĺbky. Po čistení, na požiadanie, pokryjeme fasádu špecálnym prostriedkom, aby bola fasáda dlhodobo ochránená pred opätovným znečistením.