Dobre vedieť

PRÍČINY NAPADNUTIA RIASAMI 

Príčiny znečistenia fasád boli v posledných rokoch málo známe. V súčasnosti je však vedecky dokázaných veľa faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú znečistenie fasád.

1.   STAVEBNÉ CHYBY 

Často nie sú viditeľné a sú väčšinou podceňované – to ich robí veľmi nebezpečnými.  Chybné prepojenia alebo chybné odvodnenie dažďov spôsobujú vlhké miesta na stene a tvorbu plesní.

2.   PORAST A TIEŇ 

Na vidieku sú väčšinou stromy a kríky, v meste viac priľahlých budov, ktoré vrhajú na domovú stenu veľký tieň. Mokré plochy fasády tak vyžadujú viac času na vysušenie, čo podporuje tvorbu rias, húb a baktérií.

3.   KRÁTKY PREVIS STRECHY 

Strecha zaručuje, že obyvatelia domu zostanú suchí, ale ideálne aj to, že stena domu je chránená pred silným dažďom. Vďaka dostatočnej presahujúcej streche sa na fasáde usadzuje menej vlhkosti a tým chráni pred zamorením hubami a riasami.

4.   NESPRÁVNE VETRANIE 

Nevzhľadné  plesne na fasáde domu, tesne nad oknami.

Dôvodom je vetranie okennou vetračkou, ktoré zanecháva teplý vzduch vonku, kde sa zráža na chladnejšej vonkajšej stene a slúži ako perfektný  priestor na zamorenie hubami a riasami.

5.   SOKEL BUDOVY 

Pre budovy s fasádnou omietkou je potrebné dbať na to, aby bol sokel budovy dostatočne vysoký, ideálne v tmavšom prevedení a s takou povrchovou úpravou, ktorá chráni fasádu pred skákajúcou dažďovou vodou, resp.pri čistení chodníkov. Sokel taktiež bráni, aby sa vlhkosť pôdy dostala do fasádnej omietky smerom hore a vytvorila tak základ pre ukladanie húb, baktérií a rias.

6.   GEOGRAFICKÁ SITUÁCIA

V závislosti od toho, kde sa nachádza budova, závisí aj intenzita znečistenia a tvorby rias a plesní. Napríklad budova v daždivom regióne alebo v hmlistej oblasti je viac ohrozená ako budova v suchom prostredí.

 7.   ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Zvýšené zaťaženie vo vidieckych oblastiach a horšia kvalita ovzdušia (oxidy dusíka, prachové častice, smog …) v mestských oblastiach, podporujú rast mikroorganizmov a zvýšené riziko znečistenia fasády.

8.   ZNEČISTENIE 

Znečistenie je všade. V mestách je známe, že sú spôsobené výfukovými výparmi a špinou rušných ciest, zatiaľ čo vo vidieckych oblastiach je to poľnohospodárstvo a lesníctvo, ktoré sú zdroje znečistenia všetkých druhov fasád.

9.   TEPELNÁ IZOLÁCIA A TEPELNÉ MOSTY 

Izolujeme naše domy tak, aby teplo ostalo v dome a aby sme ušetrili náklady na vykurovanie. Na druhej strane, ak je izolácia príliš vysoká, teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou stenou je príliš veľký. Vrchný náter je tepelne oddelený od muriva a rýchlo vytvára kondenzáciu na povrchu.

10.   POČASIE 

Slovensko je v klimatickej zóne charakterizované miernymi teplotami a silnými dažďami. Tieto faktory spoločne tvoria ideálne podmienky pre tvorbu rias, húb a baktérií na fasáde domu.

HUBOVÉ ZNEČISTENIE FASÁD

rastúci problém našej doby.

SVOJPOMOCNÉ ČISTENIE FASÁDY / SAMO – EXPERIMENT

Odporúčame, aby sa svojpomocné odstraňovanie rias a nečistôt nevykonávalo.
Nános prachu, rias a plesní môže byť efektívne odstránený len správnym tlakom vody spolu s predbežnou úpravou povrchu.
Bežný vysokotlakový čistič vyplachuje štruktúru omietky a hrozí jej poškodenie.
Navyše, nepreniká do hĺbky pórov fasády. V dôsledku toho riasy a huby rastú ešte rýchlejšie a sú opäť viditeľné po niekoľkých mesiacoch.
Okrem toho sú dosiahnuté výsledky zvyčajne neuspokojivé, pretože po umytí, fasáda nie je dokonale vyčistená (pozri obrázok).

NOVÝ NÁTER

Pri prefarbení fasády, musia byť plesne najskôr zničené. Najčasteším spôsob je umytie vodou s vysokým tlakom alebo sa aplikuje penetračný náter.
Pri bežnom umytí vysokým tlakom sa môže fasáda poškodiť a následne ju treba opraviť nanesením novej omietky. Pri použití penetračného náteru musí byť každá plocha viac krát premaľovaná (väčšinou z lešenia), čo sa odráža na nákladoch.
Ak má ale fasáda kvalitnú štruktúru a dobrú farbu, nie je táto finančne náročná metóda prefarbenia fasády potrebná.

VALMAX UMÝVANIE FASÁD

Pomocou nášho kompletného systému čistenia fasád,  je možné vyčistiť fasádu do hĺbky pórov a vyhnúť sa tak finančne náročnému premaľovaniu fasády. Vďaka našej čistiacej a dezinfekčnej technológii dokážeme odstrániť všetky druhy rias a nečistôt. Následne pomocou teleskopických ramien a   horúcej vody s malým tlakom je fasáda umytá a nie zdrsnená. Po vyčistení sa na fasádu nanesie ochranná vrstva, ktorá chráni povrch omietky pred ďalším napadnutím riasami a inou nečistotou.

Vzhľadom na to, že nepotrebujeme lešenie, je tento proces mimoriadne lacný. V porovnaní s novou farbou ušetríte asi 70% nákladov oproti novému náteru.