Čistenie fasád

Ako na špinavú fasádu? Odpoveďou je čistenie fasád.

 Alternatíva k nákladnému a náročnému prefarbeniu.

Botanické riasy a huby sú zvlášť prispôsobivé a potrebujú iba vodu a svetlo na svoj rast a reprodukciu. Pre majiteľov domov riasy neznamenajú len optickú chybu na fasáde, ale predstavujú aj zdravotné riziko. Vieme ako na profesionálne čistenie fasád, ktoré ochráni vašu fasádu aj do budúcnosti.

NEPÁČI SA VÁM VZHĽAD VAŠEJ FASÁDY ?

Neviete čo s tým? My vám ponúkame riešenie. Existujú viaceré možnosti ako na špinavú fasádu:

NOVÝ NÁTER

Pri prefarbení fasády musia byť plesne najskôr zničené. Najčastejším spôsob je umytie vodou s vysokým tlakom alebo sa aplikuje penetračný náter.
Pri bežnom umytí vysokým tlakom sa môže fasáda poškodiť a následne ju treba opraviť nanesením novej omietky.

Pri použití penetračného náteru musí byť každá plocha viac krát premaľovaná (väčšinou z lešenia), čo sa odráža na nákladoch.
Ak má ale fasáda kvalitnú štruktúru a dobrú farbu, nie je táto finančne náročná metóda prefarbenia fasády potrebná.

SVOJPOMOCNÉ ČISTENIE FASÁDY

SAMO – EXPERIMENT

Odporúčame, aby sa svojpomocné odstraňovanie rias a nečistôt nevykonávalo.
Nános prachu, rias a plesní môže byť efektívne odstránený len správnym tlakom vody spolu s predbežnou úpravou povrchu.
Bežný vysokotlakový čistič vyplachuje štruktúru omietky a hrozí jej poškodenie.
Navyše, nepreniká do hĺbky pórov fasády. V dôsledku toho riasy a huby rastú ešte rýchlejšie a sú opäť viditeľné po niekoľkých mesiacoch.
Okrem toho sú dosiahnuté výsledky zvyčajne neuspokojivé, pretože po umytí, fasáda nie je dokonale vyčistená.

VALMAX UMÝVANIE FASÁD

Pomocou nášho kompletného systému čistenia fasád, je možné vyčistiť fasádu do hĺbky pórov a vyhnúť sa tak finančne náročnému premaľovaniu fasády. Vďaka našej čistiacej a dezinfekčnej technológii dokážeme odstrániť všetky druhy rias a nečistôt. Následne pomocou teleskopických ramien a  horúcej vody s malým tlakom je fasáda umytá a nie zdrsnená. Po vyčistení sa na fasádu nanesie  aktívna ochranná vrstva, ktorá chráni povrch omietky pred ďalším napadnutím riasami a inou nečistotou.

Vzhľadom na to, že nepotrebujeme lešenie, je tento proces finančne výhodnejší. V porovnaní s novou farbou vám čistenie fasád ušetrí asi 70% nákladov oproti novému náteru.

Aké sú príčiny napadnutia?

Riasy a huby potrebujú k svojej reprodukcii iba vlhkosť a svetlo. Ak sú tieto dve podmienky v správnom pomere, riasy produkujú svoje živiny sami a dochádza k množeniu rias na fasáde. Vďaka neustále sa zvyšujúcej izolácii sa kondenzácia čoraz viac vytvára na fasáde cez noc. Táto kondenzovaná voda je dnes základným dôvodom pre rast  plesní. Samozrejme tu zohráva rolu aj veľa ďalších faktorov, ako je geografická orientácia, priemerná ročná teplota alebo štrukturálne aspekty.

TYPY RIAS NA FASÁDACH

Zelené riasy

Najviac rozšírený typ plesne na fasádach. Tento druh rias sa často vyskytuje v blízkosti lesov, stromov alebo kríkov. Často iba na určitej časti fasády, najčastejšie severná strana domu.

Čierne riasy

Tento druh je veľmi často zamieňaný s „nečistotou na ulici“ alebo „špinou“. Má vaša fasáda tmavé, rozsiahle sfarbenie a nie je priamo vedľa diaľnice alebo rušnej ulice? Potom je pravdepodobné napadnutie čiernymi riasami.

Červené riasy

Červeno sfarbené riasy spôsobuje farbivo Carotine . Tento druh rias má veľmi jedinečný vzhľad. Zvyčajne sa ukáže vo forme červených, vertikálnych pruhov a napadne iba určité typy omietok.